Załącznik nr 3A-3L do SIWZ – kosztorysy_29.07.2019 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.