Załącznik nr 3 do SIWZ – kosztorysy 28.08.2019 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.