zał C do cz. 1 – Marszałkowska – plan nasadzeń | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.