zał B do cz. 1 – Marszałkowska – zabezpieczenie infrastruktury rysunki | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.