Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty (załącznik nr 5 do UMOWY) | Zaprojektuj i wybuduj: Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży.