Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Zaprojektuj i wybuduj: Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży.