Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zaprojektuj i wybuduj: Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży.