Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zaprojektuj i wybuduj: Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży.