Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | Zaprojektuj i wybuduj: Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży.