informacja o złożonych ofertach-skonwertowany – korekta | Zaprojektuj i wybuduj: Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży.