informacja o wynkiu postępowania | Zaprojektuj i wybuduj: Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży.