Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy zmiana 17.09.2020 | Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Warszawie