Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz robót budowlanych | Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Warszawie