Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Warszawie