Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty zmiana 17.09.2020 | Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Warszawie