Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Warszawie