Załącznik nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy | Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie