Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy_17.09.2020 | Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów