Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów