Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób | Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów