Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów