Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty_15.09.2020 | Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów