Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty | Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów