Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów