Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów