Ogłoszenie o zamówieniu | Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów