Komunikat 2 | Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów