Komunikat 1 | Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów