Załącznik nr 3A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Dzielnicy Śródmieście