Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Dzielnicy Śródmieście