Załącznik nr 1B do SIWZ – lokalizacja nasadzeń drzew | Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Dzielnicy Śródmieście