Załącznik nr 10 do SIWZ – wykaz samochodów_1 | Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Dzielnicy Śródmieście