Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki realizacji zamówienia i standardy wykonania | Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Dzielnicy Śródmieście