KluczPub_Oferta_PostepowanieID_14838f6c-0ce4-4751-8e45-cb2a907a4bd0 | Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Dzielnicy Śródmieście