Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty | Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z budową dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych przy placu Dąbrowskiego oraz zieleńcu przy MHŻP POLIN