Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z budową dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych przy placu Dąbrowskiego oraz zieleńcu przy MHŻP POLIN