Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z budową dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych przy placu Dąbrowskiego oraz zieleńcu przy MHŻP POLIN