Załącznik nr 1A do OPZ – lokalizacja przy pl. Dąbrowskiego | Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z budową dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych przy placu Dąbrowskiego oraz zieleńcu przy MHŻP POLIN