Informacja o wyniku 45PN2017 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i przyłączeń elektroenergetycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego