45 SIWZ | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i przyłączeń elektroenergetycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego