45 Ogłoszenie o zamówieniu | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i przyłączeń elektroenergetycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego