Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni będącego częścią Parku Dolina Służewska w ramach inwestycji „Realizacja projektu Zielony Służew nad Dolinką”