ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
15.05.2020 | Postępowanie 26/PN/2020

Opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż 24 sztuk hamaków miejskich w Parku Dolina Służewiecka, Parku Pole Mokotowskie, Parku Moczydło, Parku E. Szymańskiego, Parku Bródnowskim oraz na skwerze Khala w granicach m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego „Hamaki Miejskie dla Warszawy” finansowane z budżetu partycypacyjnego nr 1240.

Share

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy
 4. Załącznik nr 1 do PFU
 5. Załącznik nr 2 do PFU-Tabela-elementów-rozliczeniowych
 6. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 8. Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 9. Załącznik nr 4 do SWIZ – formularz ofertowy
 10. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz robót
 12. Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz osób
 13. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b7528bfe-e140-4633-81b0-4e769648f34c
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 15. Komunikat_25.05.2020
 16.  SIWZ_25.05.2020
 17. Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy_25.05.2020
 18. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy_25.05.2020
 19. pytania i odpowiedzi 27.05.2020
 20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_01.06.2020
 21. Komunikat_01.06.2020
 22. SIWZ_01.06.2020
 23. pytania i odpowiedzi 01.06.2020
 24. Komunikat_02.06.2020
 25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_02.06.2020
 26. Komunikat II_02.06.2020
 27. SIWZ_02.06.2020
 28. Informacja z otwarcia
 29. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Share