Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.08.2022 | Zamówienia powyżej 130.000 PLN