Informacja o wyborze oferty | „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych