Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.