Załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA – formularz oferty | Ochrona trzech obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy