Ogłoszenie o zamówieniu | Ochrona trzech obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy