Załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA – wzór umowy | Ochrona 4 obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy