Informacja o udzieleniu zamówienia | Ochrona 4 obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy